Thống Nhất, Ngôn Ngữ, Tiếp Thu

Thống Nhất, Ngôn Ngữ, Tiếp Thu


20 000,00 ₫ thuế bao gồm.

Chỉ Online

Đồng Bộ Hóa Não

Nghe thử:

Cảm giác thống nhất về mọi thứ, được tăng tốc ghi nhớ ngôn ngữ; tăng tiếp thu.

Điều chỉnh âm lượng thích hợp. Từ nhỏ đến lớn. Sử dụng tai nghe.

Không có khách hàng cảm nhận cho thời điểm này.

Chỉ có người dùng có thể gửi bình luận mới.

Giỏ hàng  

sản phẩm (Trống)

PayPal

LiveZilla Live Help