ĐỒNG BỘ HÓA NÃO

 

Nhịp đập ở hai tai (Cần Tai Nghe)

Trong năm 1839, thí nghiệm Heinrich Wilhelm Dove phát hiện ra rằng ảo tưởng "nhịp đập" được nhận thức khi nhạc tinh khiết của tần số hơi khác nhau là một cách riêng biệt và đồng thời nghe ở mỗi tai. Nghiên cứu của Gerald Oster trong "Những nhịp đập thính giác trong não" mà cho thấy những nhịp đập ở hai tai (binaural) có thể gây ra một "FFR: tần số theo sau đáp ứng" trong hoạt động của não.

Một tần số mà nghe ở tai trái và một tần số mà nghe ở tai bên phải sẽ tạo ra hai tần số mới trong hộp sọ của con người. Một trong đó là một phép trừ của hai tần số. Còn lại là một phép cộng của hai tần số. Ví dụ, 500 Hz giai điệu nghe ở tai trái và 510 Hz giai điệu nghe trong tai phải sẽ tạo ra hai tần số mới trong hộp sọ của con người là 10 Hz và 1010 Hz.

Nhịp đập ở một tai (Ko cần Tai Nghe)

Nhịp đập cả hai tai là một trường hợp đặc biệt của Nhịp đập ở một tai. Nhịp đập ở một tai được dẫn xuất từ sự đồng thời của hai tần số trong một loa đơn để tạo ra nhịp đập nhận được. Ví dụ: nếu một giai điệu 400 hz và một giai điệu 410 Hz được phát ra từ một loa, ta có thể nghe giai điệu 10 Hz trong những giai điệu gốc. Điều này giống như Nhịp đập cả hai tai, nơi mà hai tần số được trộn với nhau tạo ra một tiếng đập, tuy nhiên khác nhau. Nhịp đập cả hai tai tạo ra âm điệu tác động trong các phần vỏ não. Nhịp đập một tai tác động vào màng nhỉ chính.

Nhịp Đập Isochronic (Ko cần Tai Nghe)

Gia điệu Isochronic là những tiếng đập của một giai điệu đơn sử dụng để đồng bộ hóa sóng não. Giống như Nhịp đập một tai, tiếng đập là bên ngoài não, cho nên không cần tai nghe. Nó khác biệt với Nhịp đập một tai là sử dụng những xung hình sin.


Giỏ hàng  

sản phẩm (Trống)

PayPal

LiveZilla Live Help