Những thông tin nào chúng tôi thu thập?

Chúng tôi thu thập những thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên website của chúng tôi, khi bạn đặt hàng hoặc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. 

Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên website chúng tôi, như tương ứng, bạn có lẽ được hỏi để nhập: tên, email, địa chỉ hoặc số điện thoại. Bạn có lẽ, tuy nhiên, viếng thăm website của chúng tôi ẩn danh.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho việc gì?

Một vài thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn có lẽ được sử dụng cho một trong các mục đích sau:

; Cải thiện chăm sóc khách hàng
(thông tin của bạn giúp chúng tôi nhiều trong việc trả lời những yêu cầu của bạn và hổ trợ cần thiết cho bạn)

; Xử lý những giao dịch
Thông tin của bạn, công khai cũng như riêng tư, sẽ không được bán, trao đồi, chuyển giao, hoặc được cho đến người khác cho bất cứ lý do gì, mà thiếu sự đồng ý của bạn, mà chính là cho mục đích giao sản phẩm hoặc dịch vụ được đòi hỏi.

; Quản lý cuộc thi, xúc tiến, khảo sát hoặc chức năng khác của website chúng tôi.

; Gửi email định kỳ
Địa chỉ email mà bạn cung cấp cho việc xử lý đơn hàng, có lẽ sẽ được sử dụng để gửi thông tin và những cập nhật thích hợp với đơn hàng của bạn, thêm vào đó thỉnh thoảng nhận tin tức website, cập nhật, sản phẩm liên quan hoặc thông tin dịch vụ,...

Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin riêng của bạn?

Chúng tôi hiện thực một chuổi thước đo bảo mật để duy trì an toàn thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt đơn hàng hoặc nhập, gửi hoặc truy xuất thông tin riêng của bạn.

Chúng tôi cung cấp việc sử dụng máy chủ an toàn. Tất cả thông tin thẻ tín dụng/ nhạy cảm là được chuyển tải theo hướng kỷ thuật Secure Socket Layer (SSL) và sau đó được mã hoá vào trong dữ liệu các dịch vụ cổng thanh toán mà chỉ được truy xuất bởi những ai được phép với quyền truy xuất đặc biệt như hệ thống, và được đòi hỏi để giữ thông tin bí mật.

Sau một phiên giao dịch, thông tin riêng của bạn như thẻ tín dụng, chứng minh nhân dân, các thông tin tài chính,...sẽ không lưu trữ trên máy chủ chúng tôi.

Chúng tôi có sử dụng cookies?

Có (Cookies là những tập tin nhỏ mà website hoặc dịch vụ cung cấp của nó chuyển tải đến ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt của bạn (nếu bạn cho phép) mà cho phép website hoặc các hệ thống cung cấp dịch vụ nhận ra trình duyệt của bạn và nắm bắt và ghi nhớ chút ít thông tin.

Chúng tôi sử dụng cookies để giúp chúng tôi nhớ và xử lý những sản phẩm trong giỏ mua hàng của bạn và hiểu và lưu những ưa thích của bạn cho những lần viến thăm tương lai.

Có phải chúng tôi để lộ một vài thông tin đến những người không liên quan?

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc ngược lại chuyển nhượng cho đối tác không liên quan thông tin cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các đối tác tin cậy thứ ba những người mà giúp chống tôi vận hành website, trông nôm kinh doanh chúng tôi hoặc phục vụ bạn, bao lâu những đối tác đó đồng ý để giữ thông tin bí mật này. Chúng tôi cũng có lẽ thả thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc thả là tương ứng với luật, đúng với chính sách website, hoặc bảo vệ những thứ của chúng tôi hoặc các quyền khác, tài sản, hoặc an toàn. Tuy nhiên, thông tin không riêng tư của khách viến thăm có lẽ được cung cấp cho các đối tác khác cho mục đích tiếp thị, quảng cáo, hoặc mục đích khác.

Chỉ cho chính sách riêng tư trực tuyến

Chính sách riêng tư trực tuyến này áp dụng chỉ cho thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi và không phải thông tin được thu thập không trực tuyến.

Giỏ hàng  

sản phẩm (Trống)

PayPal

LiveZilla Live Help